Eucharistische spiritualiteit: de Eucharistie vertaald in het leven als broederschap, gebed en dienstbaarheid.

De eerste grote vrucht van deze nieuwe manier van herkennen van ons bestaan en onze aanwezigheid in de Kerk en in de wereld is De Leefregel geweest. Alle broeders die hebben bijgedragen aan de uitwerking van dit grote referentiepunt voor onze Eymardiaanse  Familie, hebben zeer goed verstaan wat het beginsel betekent dat de viering van de Eucharistie de bron en het hoogtepunt is van de zending en het leven van de Kerk, en dat inderdaad onze Stichter, aangegrepen door deze liefde, zich heel zijn leven hiervoor heeft ingezet en haar aan zijn tijdgenoten heeft geopenbaard (Leefregel 2).

Dit grote traject heeft ons gaandeweg gebracht tot het verstaan dat de viering van het mysterie ons hele leven, persoonlijk en gemeenschappelijk, op een dynamische en volle manier vormgeeft. De Eucharistie heeft ons gebracht tot de beleving van de broederschap, het gebed en de dienstbaarheid. Op deze drie pijlers steunt en komt tot uitdrukking alles wat wij zijn en wat wij als Eymardiaanse Familie ondernemen. Het broederlijk leven, het leven van gebed en het dienende leven zijn de drie pijlers van onze spiritualiteit, gevoed door één enkel mysterie: de Eucharistie. De Eucharistische spiritualiteit stelt ons voor deze grote uitdaging: Ervoor zorgen dat de SSS-communiteiten zich kenmerken als broederlijke, biddende en dienende communiteiten.

De herkenning van deze drie centrale sleutels van onze spiritualiteit was een grote stap vooruit in het begrip, de viering en de beleving van het Eucharistisch mysterie.

Uit de Boodschap van het XXXVe Generale Kapittel (4-24 juni 2017) aan heel de congregatie.