Associés

Een aantal van de assocciés die verbonden zijn aan de Amsterdamse communiteit

Onze stichter, pater Eymard, wilde vanaf het begin bij zijn plannen voor een “eucharistisch werk” ook leken betrekken. Deze overtuiging werd nog versterkt door het besef dat de eucharistie iets was van de hele Kerk en dat de “eucharistische genade” zich aanbood en beleefd kon worden onder verschillende vormen.

In zijn brief van 7 mei 1856 aan de aartsbisschop van Parijs, mgr Sibour, sprak Eymard al van de geassocieerden-in-de-wereld: priesters en leken die wensten te delen in de genaden en verdiensten van zijn Congregatie, en die zichzelf actief associeerden in het Werk van eeuwigdurende Aanbidding. Het doel daarvan was: “Voor onze Heer en het heilig Sacrament ware aanbidders in geest en waarheid bijeen te brengen, die bezield door een grote geest van geloof en liefde, Hem willen kennen, aanbidden, beminnen en dienen in zijn Sacrament en zichzelf aan Hem willen toewijden tot zijn meerdere eer en glorie in broederlijke eenheid met de Congregatie van het heilig Sacrament als tak van leken.”

De oprichting van de geassocieerde tak vond plaats op 9 november 1859 door monseigneur De Mazenod te Marseille.

Pater Eymard zorgde ervoor voor leken en priesters een vorm van spiritualiteit, van heiligheid, aan te bieden, geïnspireerd door de eucharistie, en passend bij de leefwijze van werk en leven van iedere persoon.

 

Amsterdam

Bij de communiteit in Amsterdam hebben tot nu toe twintig associés de belofte uitgesproken, en dat aantal neemt toe. Dat zijn lekenpersonen, mannen, vrouwen, gehuwd of ongehuwd, en priesters, die zich aan de eucharistische spiritualiteit van de Congregatie verbinden door het uitspreken van een belofte, na een voorbereidingsperiode. Zij geven uitdrukking aan de eucharistische spiritualiteit door drie thema’s: samen bidden, samen leven en samen werken.

Maandelijks komen de associés met de kloosterlingen bijeen voor verdieping van de eucharistische spiritualiteit aan de hand van het jaarprogramma, voorgesteld door het provinciaal bestuur. Associés nemen actief deel aan de vieringen en de aanbidding in de kapel, zijn actief in het pastoraat van de communiteit, verspreiden de eucharistische spiritualiteit alles naar ieders talent. Tussendoor ontmoeten zij elkaar regelmatig als Eymardiaanse familie.

Voel jij je aangetrokken tot een leven waarin de Eucharistie en aanbidding centraal staan, dan kun jij ook associé worden. Spreek een pater of associé aan in de kapel, bel aan bij pastorie, Nieuwezijds Voorburgwal 373, of stuur een mailtje naar pater Aad van Ruiten, sss.aadvanruiten@gmail.com. Je kan ook het onderstaande formulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

12 + 11 =