Het Kerkelijk Jaar – Jaar C

Het Kerkelijk Jaar – Jaar C

Zondag 28 november 2021 (1e Adventszondag) is de eerste dag van het Kerkelijk Jaar,  het jaar C. Het Kerkelijk Jaar loopt niet gelijk met het burgelijk kalenderjaar, maar begint met de eerste...

H. Ireneüs van Lyon

H. Ireneüs van Lyon

Inleiding  Zoals we weten heeft Paus Franciscus het voornemen de H. Ireneüs van Lyon te benoemen tot Kerkleraar. Hieronder volgt een korte weergave van Paus Franciscus waarin hij aankondigt de...

Heilige Januarius van Napels, feestdag 19 september

Heilige Januarius van Napels, feestdag 19 september

Patroonheilige van Benevento en Napels, bisschop van Benevento. Patroonheilige van goudsmeden en beschermheilige tegen uitbarstingen van de vulkaan de Vesuvius. Wie was deze heilige en waarom wordt...

De Heilige Calixtus

De Heilige Calixtus

Geboren als slaaf werd Calixtus in 217 gekozen tot bisschop van Rome. Calixtus I (ook wel Callixtus of Calistus) was de zestiende paus van de Katholieke Kerk. Een van de belangrijkste besluiten die...

Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf u duizend namen

"Liefde gaf U duizend namen"  Deze beginregel van het lied ter ere van ‘Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen’ lijkt een goed motto om enkele gedachten te wijden aan de Litanie van Loreto. (Loreto is een...