Stichter pater Pierre-Julien Eymard

“Laten we Jezus beminnen die ons zo zeer bemint in zijn goddelijk Sacrament.”
(Aimons nous Jésus qui nous aime tant dans son divin Sacrement.)

Pierre-Julien werd op 4 februari 1811 in La Mure (Franse Alpen) geboren in een christelijke familie. Na veel moeilijkheden werd hij op 20 juli 1834 priester gewijd van het bisdom Grenoble en vervolgens benoemd tot kapelaan van Chatte, nabij Saint-Marcellin. In 1837 werd hij pastoor van Monteynard, vlak bij La Mure.

Aangetrokken door het religieuze en missionaire leven, sloot hij zich in 1839 aan bij de Sociëteit van Maria (de Maristen). Van 1840 tot 1844 was hij de eerste geestelijke leider van het Belley College (Ain). Daarna werd hij assistent van pater Colin, algemeen overste tot 1846; vervolgens werd hij benoemd tot algemeen visitator en directeur van de Derde Orde van Maria. In 1851 werd hij overste van het Collège Sainte-Marie in La Seyne-sur-Mer (Var), een functie die hij tot 1855 bekleedde.

Na een jaar in Chaintré (Saône-et-Loire) te hebben gewoond, verliet hij de Sociëteit van Maria om de Sociëteit van het Heilig Sacrament op te richten. Hij stierf in La Mure op 1 augustus 1868.

Aan het einde van zijn leven merkte pater Eymard op: “De grootste genade van mijn leven was een levend geloof in het Heilig Sacrament, vanaf mijn kinderjaren.”

Vele kenmerken van zijn leven als jonge man in het stadje La Mure, als priester van het bisdom Grenoble en vervolgens als Marist getuigen hiervan. In 1849, als algemeen visitator, ontdekte hij de eucharistische vernieuwing in Parijs ter gelegenheid van een bezoek aan de Maristen in de rue Montparnasse.

Op 21 januari 1851, in Fourvière in Lyon, ervoer hij een zeer sterke innerlijke roeping die hem uitnodigde om iets te doen – een religieus lichaam vormen? – om de verering van de eucharistie te bevorderen.

Een genade die twee jaar later op de school in La Seyne-sur-Mer werd vernieuwd: hij was bereid alles te offeren om iets te doen. Hij zorgde voor de oprichting en de ontwikkeling van zijn college, maar legde ook de basis voor de Sociëteit van het Heilig Sacrament.

Zijn inspanningen waren echter van korte duur. Hij moet afstand doen van zijn Maristenroeping om te reageren op de steeds dringender wordende eucharistische roep.

Op 13 mei 1856, na een lange strijd, gaf aartsbisschop Sibour van Parijs hem toestemming om de Sociëteit van het Heilig Sacrament op te richten. In 1859 werd een tweede klooster in Marseille geopend en in 1862 in Angers. De Sociëteit werd goedgekeurd op 3 juni 1863 door paus Pius IX. 

Op de avond van 21 juli 1868 arriveert pater Eymard in La Mure, uitgeput, vermagerd en niet in staat te eten; op uitdrukkelijk bevel van de dokter neemt hij rust.

Hij sterft op 1 augustus 1868, 57 jaar oud, aan een hersenbloeding. 

Pater Eymard werd op 12 juli 1925 zalig verklaard en op 9 december 1962 tijdens het Tweede Vaticaans Oecumenische Concilie werd hij heilig verklaard en bevestigde de Kerk officieel het werk en de zending van deze ‘Apostel van de Eucharistie’.