Maria, moeder van de kerk

Maria, Moeder van Jezus,
stem van de armen en kleinen
ontving het Woord van God in haar hart en leefde ernaar.

Zij deelde haar leven en bidden met de leerlingen
en werkte aldus krachtig mee
aan de komst van het Rijk.

Wij zullen Maria eren
als de arme van Jahwe
en de dienares van de Heer.

Wij doen dat met de liefde,
die onze Stichter voor haar had,
en die hem ertoe bracht haar aan te roepen onder de titel van
onze Lieve Vrouw van het Heilig Sacrament.

Wij zullen graag de geheimen van de Rozenkrans overwegen.

Leefregel 14 Met Maria