Pauline Jaricot en pater Eymard

Pauline Jaricot en pater Eymard

Op 22 mei 2022 wordt Pauline Jaricot in Lyon zalig verklaard. Zij was een van de eerste personen met wie pater Eymard in contact kwam in Lyon, kort na zijn intrede bij de Maristen in 1839. Wie was Pauline Jaricot en wat weten we van de contacten tussen haar en pater...

Het Kerkelijk Jaar – Jaar C

Het Kerkelijk Jaar – Jaar C

Zondag 28 november 2021 (1e Adventszondag) is de eerste dag van het Kerkelijk Jaar,  het jaar C. Het Kerkelijk Jaar loopt niet gelijk met het burgelijk kalenderjaar, maar begint met de eerste zondag van de Advent en eindigt met het Hoogfeest van Christus Koning...

H. Ireneüs van Lyon

H. Ireneüs van Lyon

Inleiding  Zoals we weten heeft Paus Franciscus het voornemen de H. Ireneüs van Lyon te benoemen tot Kerkleraar. Hieronder volgt een korte weergave van Paus Franciscus waarin hij aankondigt de H. Ireneüs tot Kerkleraar  uit te roepen.  Daarna volgt een tekst van...

Heilige Januarius van Napels, feestdag 19 september

Heilige Januarius van Napels, feestdag 19 september

Patroonheilige van Benevento en Napels, bisschop van Benevento. Patroonheilige van goudsmeden en beschermheilige tegen uitbarstingen van de vulkaan de Vesuvius. Wie was deze heilige en waarom wordt hij nog steeds vereerd? San Gennaro, of Januarius, stierf de...

De Heilige Calixtus

De Heilige Calixtus

Geboren als slaaf werd Calixtus in 217 gekozen tot bisschop van Rome. Calixtus I (ook wel Callixtus of Calistus) was de zestiende paus van de Katholieke Kerk. Een van de belangrijkste besluiten die hij nam was het geven van de mogelijkheid tot het vergeven van alle...

Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf u duizend namen

"Liefde gaf U duizend namen"  Deze beginregel van het lied ter ere van ‘Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen’ lijkt een goed motto om enkele gedachten te wijden aan de Litanie van Loreto. (Loreto is een bedevaartplaats in Italië waar het heilig Huis van Maria wordt...

Uit de brieven van de heilige Petrus Claver (1580-1654)

Uit de brieven van de heilige Petrus Claver (1580-1654)

De heilige Petrus Claver (1580-1654), afkomstig uit Spanje, is een groot missionaris uit de orde van de Sociëteit van Jezus. Meer dan 34 jaar heeft hij gewerkt in Colombia, waar in Cartagena een grote overslagplaats was van de aangevoerde Ethiopische slaven. Hij is de...

Pater Eymard Noveenkaars

Pater Eymard Noveenkaars

Één van deze parochianen, Joke Heemink, heeft onlangs het plan opgevat om samen met ons associés en paters een noveen tot pater Eymard te bidden. Zij wou hiervoor graag een noveenkaars van pater Eymard laten maken en er een gebedskaart bij laten afdrukken. Zo...

Zalige priester Edward Poppe

Zalige priester Edward Poppe

Edward PoppeTemse 1890 – Moerzeke 1924) Een priester voor deze tijd  Op 10 juni vieren we de gedachtenis van de zalige priester Edward Poppe. Priester Poppe is 33 jaar oud geworden, dezelfde leeftijd als Jezus. Ondanks zijn zwakke gezondheid was hij een strijdvaardig...