In het zomernummer van SamenKerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam staat een mooi interview
met sacramentijn en emeritus hulpbisschop mgr. Jan van Burgsteden, ter gelegenheid van zijn 60-
jarig priesterjubileum. In het interview, afgenomen door Leo Fijen, blikt mgr. Van Burgsteden terug
op goede en slechte tijden, en schetst hij het belang van zijn geloof in al die jaren. Het blad is te lezen via deze link https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/pdf/sk202406.pdf, het interview begint op pagina 24.