Op 15 juni is in de pastorie van de Begijnhofkapel de vertaling gepresenteerd van een Amerikaanse biografie over pater Eymard, stichter van de Congregatie van het Heilig Sacrament. Sacramentijn Eugène van Heyst sss, vice-provinciaal en voormalig rector van de Begijnhofkapel, schetste het leven van Eymard en zijn relevantie voor onze tijd. Daarna kreeg hij uit handen van mgr. Jan van Burgsteden sss het eerste exemplaar uitgereikt.

De Franse priester Pierre-Julien Eymard (1811-1868) bezag de religieuze en morele ontreddering in zijn land na de Revolutie. Miljoenen mensen waren vervreemd geraakt van de Kerk en van het centrum van het rooms-katholicisme: de eucharistie.

Eymard had reeds als kind een sterke band met Jezus en de Eucharistie (de Mis). Ondanks veel weerstand en problemen slaagde hij erin priester te worden. Aanvankelijk werd zijn geloof gekleurd door het strenge katholicisme van zijn tijd, maar dankzij een bijzondere ervaring ontdekte hij de liefde van Christus, die tot uitdrukking komt in de Eucharistie. In 1856 begon hij in een Parijse sloppenbuurt met de Congregatie van het Heilig Sacrament om de eucharistische liefde van Christus te verkondigen.

In dit boek schetst pater Norman Pelletier sss met liefde en deskundigheid het bijzondere en inspirerende leven van pater Eymard, en zijn doorleefde visie op de vreugde van de Eucharistie. Honderd jaar later zou die visie door het Tweede Vaticaans Concilie gemeengoed worden in de Kerk. Bij Eymards heiligverklaring in 1962 noemde paus Johannes XXIII hem de “apostel van de eucharistie”.

Norman B. Pelletier: Morgen zal het te laat zijn – Het leven van de heilige Pierre-Julien Eymard, apostel van de eucharistie. Uitgeverij Betsaida. Paperback, 156 pagina’s. 15,50 euro

Het boek is te bestellen bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit, en is ook verkrijgbaar in de winkel van de Begijnhofkapel.