Zondag 20 november 2022 hebben Caroline Leek en Magdalena Kraińska tijdens de vespers in de Begijnhofkapel hun belofte uitgesproken en zijn daarmee associée geworden van onze congregatie.

Pater Aad reikte hen de Leefregel voor associés uit. Uiteraard hebben zij ook het kruisje ontvangen, met voorop de afbeelding van de Eucharistie en achterop van pater Eymard. 

Wij wensen beiden veel zegen toe in hun associéschap!