Amsterdam, 5 juli 2024

Aan alle betrokkenen bij de Sacramentijnen en de Begijnhofkapel

Vrijdag 2 augustus a.s. vieren we de liturgische gedachtenis van de stichter van onze Congregatie van het H. Sacrament, pater Pierre-Julien Eymard (1811 – 1868). Zijn sterfdag was 1 augustus 1868.

Verder is het dit jaar 100 jaar geleden dat van 22 t/m 27 juli 1924 in het Olympisch Stadion in Amsterdam het 27e Internationaal Eucharistisch Congres werd gehouden. We hebben dit o.a. te danken aan het Eucharistisch Mirakel van Amsterdam van 1345. Aan de wieg van deze Internationale Eucharistische Congressen staat een visioen van mw. Émilie Tamisier (1834 – 1910), die door pater Eymard werd ondersteund en begeleid in haar toewijding aan het sacrament van de Eucharistie. 

Deze twee momenten willen wij samen met u vieren en gedenken op vrijdag 2 augustus 2024.

Omdat het op vrijdag 2 augustus ook de eerste vrijdag van de maand is zal er de hele dag aanbidding van het H. Sacrament zijn.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

9.00 uur Eucharistieviering
9.30 – 16.45 uur Uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament, afgesloten met de plechtige zegen
17.00 uur Feestelijke Eucharistieviering
18.00 uur Broodmaaltijd op de pastorie met koffie, thee en een broodje
18.45 uur Lezing door pater Gerard Wijers sss. over het Internationaal Eucharistisch Congres in Amsterdam in 1924 en de betekenis van de Internationale Eucharistische Congressen voor onze tijd.

Communiteit Agapè van de Sacramentijnen
Pater Aad van Ruiten sss. c.s.

Ingang via de kapel of na 18.00 uur aanbellen bij de pastorie: Nieuwezijds Voorburgwal 373.

Graag vóór 30 juli aanmelden bij pater Aad van Ruiten sss. en communiteit sacramentijnen Agapè via email: sss.aadvanruiten@gmail.com